Pakowanie saletry
z albumu: Ludzie pracy
~Nostalgikon Administrator

lata 70 |

544
27.04.2015

Saletra amonowa 33% - od lata produkt sztandarowy „fabryki”

Autor: z archiwum Zakładów Azotowych w Tarnowie
Data wykonania zdjęcia: 1972

Inne zdjęcia tego użytkownika