inne | lata 60 |

715
09.07.2015

Galeria przedstawia prace wykopaliskowe na górze św. Marcina, które prowadzono w latach 1963-1969 z inicjatywy Towarzystwa Opieki nad Zabytkami miasta Tarnowa. W trakcie wykopalisk odsłonięto fundamenty zamku wysokiego i część fortyfikacji znajdujących się poniżej wzgórza. Jednym z cenniejszych znalezisk były monety. Część skarbu odkrytego w trakcie wykopalisk. Ogółem odnaleziono niemal 1000 monet. Skarb stanowią monety polskie, szwedzkie i pruskie od późnego średniowiecza po rok 1663.

Autor: z archiwum PTTK o/Tarnów
Data wykonania zdjęcia: 1967

Inne zdjęcia tego użytkownika