Praca na bocznicy kolejowej. Załadunek nawozów sztucznych. Transport kolejowy stanowił fundament obrotu towarów w „fabryce”.