III Wojewódzki Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego