Miejsce: skwer Petofiego przy ul. Krakowskiej Projekt i realizacja: nieznany artysta węgierski Data odsłonięcia: 1986r r., ufundowany przez Węgrów jako dar dla Tarnowa Związek z Tarnowem: Sandor Petőfi (1823-1849) był adiutantem tarnowianina gen. Józefa Bema podczas rewolucji węgierskiej 1848-49. Brązowe popiersie poety ustawione na murowanym, oblicowanym granitem postumencie na tle betonowej kompozycji przestrzennej, w otoczeniu zieleni skweru, na który wprowadza od ul. Krakowskiej Brama Seklerska (jedna z trzech w Polsce, druga w Starym Sączu, a trzecia tuż pod Tarnowem w Koszycach Wielkich). Brama Seklerska została ustawiona w maju 2001r. przez Seklerów (cieśli z Węgier). źródło it.tarnow.pl Podczas uroczystości odsłonięcia pomnika gen. Józefa Bema w Tarnowie w maju 1985 r., węgierska delegacja z województwa Bacs-Kiskun oraz z miasta Kiskörös ofiarowała obywatelom Tarnowa popiersie Sándora Petöfiego. Zostało ono wykonane z brązu przez Gustawa Pálfy`a. Władze miasta Tarnowa z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Węgier postanowiły, że dar węgierskiej delegacji zostanie wykorzystany jako element pomnika adiutanta gen. Józefa Bema. Pomnik stanął na skwerze przy ulicy Krakowskiej. Popiersie ustawiono na murowanym, oblicowanym granitem cokole na tle betonowej kompozycji przestrzennej wg projektu Andrzeja Trybulskiego. Uroczystość odsłonięcia miała miejsce 5 czerwca 1986 r. w obecności delegacji z Węgier, w skład której wchodzili: dr Laszlo Bodoczky (I sekretarz Komitetu Miejskiego Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej w Kecskemet), Istvan Juhasz (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kiskörös), Istvan Lagzi (Dyrektor Instytutu Kultury Węgierskiej w Warszawie) oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionego z Zakładami Azotowymi w Tarnowie kombinatu chemicznego w Kazincbarcika. Aktu odsłonięcia wspólnie dokonali Laszlo Bodoczky oraz Henryk Kozioł (I Sekretarz KM PZPR w Tarnowie). Jarosław Zbrożek Wykorzystana literatura: 1. Smagacz A., Pomnik Sándora Petöfiego, [w:] Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło, Tarnów 2010. Wykorzystane źródła: 1. „Temi” 1986, nr 24. http://www.mmtarnow.com/2013/07/pomnik-sandora-petofiego.html