60 lecia zorganizowanej turystyki na Ziemi Tarnowskiej. 17 listopada 1984r. Uroczysta sesja turystyczna, w czasie której odznaczono zasłużonych działaczy turystycznych. Odznaczenia wręczał m.in.: Mieczysław Menżyński - przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej.