11 lutego 1972r. – wizyta Edwarda Gierka w Zakładach Azotowych w Tarnowie.