Kolejny sklep w naszych zbiorach. Prawdopodobnie otwarcie placówki. I połowa lat 80. Zainteresowanie „społeczeństwa” ogromne. Konieczna „obstawa” milicji.