Kilka mniej "pocztówkowych" ujęć Tarnowa z 1963 roku.