"Delegacja radziecka" tak zatytułowane były zdjęcia, które znaleźliśmy w kieszonce na klisze. Na pewno Zakłady Azotowe. Na pewno dyrektor Opałko. Ale reszta rozmyta w otchłani historii. Może z Waszą pomocą uda się dopisać pozostałe elementy układanki?