Wystawa z okazji Dni Techniki w Domu Kultury w Mościcach. Rok 1974.