Uroczystości dożynkowe z 1971r. Może rozpoznacie kogoś z uczestników?