Zdjęcia pochodzą ze zbiorów p. Romana Kierońskiego.