Zbiór zdjęć prawdopodobnie z roku 1980. Odznaczenia wręczane milicjantom. Na jednym ze zdjęć znajduje się plansza z napisem X zjazd - ktoś poda więcej szczegółów.