Zdjęcia pochodzą w prywatnych zbiorów pana Romana Kierońskiego. To obraz piłkarskiej legendy Tarnowa - zespołu Tarnovia tuż po II wojnie światowej.