Bywało, że w okolicach kiosków toczyło się życie towarzyskie osiedli, zakładów pracy, szkół...