Kilka zdjęć ze spotkania X Zjazdu Wojewódzkiego PZPR.