Spotkanie z Mistrzami w Kasynie („stary Dom Kultury”). Etos pracy był w tamtych czasach zagadnieniem kluczowym. Dobra praca była doceniania przez ówczesne władze. Na zdjęciach wręczenie odznaczeń dla Mistrzów Zakładów Azotowych w Tarnowie.