Galeria przedstawia prace wykopaliskowe na górze św. Marcina, które prowadzono w latach 1963-1969 z inicjatywy Towarzystwa Opieki nad Zabytkami miasta Tarnowa. W trakcie wykopalisk odsłonięto fundamenty zamku wysokiego i część fortyfikacji znajdujących się poniżej wzgórza.