Złota Róża dla...

2015-01-23

Jak co roku tarnowski tygodnik TEMI organizuje plebiscyt o „Złotą Różę”. To wyróżnienie przyznawane jest osobom i instytucjom za najbardziej znaczące dokonania we wszystkich dziedzinach życia społecznego w mijającym roku. Wśród nominowanych do tego tytułu jest Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”.

Zgłaszający kandydaturę Krzysztofa Głomba mieszkańcy Tarnowa docenili wkład kierowanego przez niego Stowarzyszenia w działalność edukacyjną skierowaną do tarnowskich seniorów. Działania te są prowadzone w ramach Polski Cyfrowej Równych Szans (PCRS). W ramach programu, którego pomysłodawcą jest Krzysztof Głomb, lokalni animatorzy wprowadzają seniorów w Tarnowie i całej w Polsce w cyfrowy świat Internetu i usług elektronicznych.

Tarnowianie z dużym zainteresowaniem przyjęli także Nostalgikon – portal wraz ze znaczącą bazę archiwalnych fotografii obrazujących społeczne życie Tarnowa w ostatnich kilkudziesięciu latach, a także takie inicjatywy i projekty edukacyjne, takie jak Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej oraz Fabryka Przyszłości Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej.

Aby oddać swój głos na Krzysztofa Głomba należy wypełnić i wysłać (najpóźniej do 30 stycznia br.) wydrukowany w TEMI kupon. Można też dokonać zgłoszenia za pomocą internetu – wypełniając kupon dostępny na stronie http://www.temi.pl/index.php?option=com_chronoforms&chronoform=PlebiscytTEMI

Zapraszamy do udziału w głosowaniu! Nazwiska laureatów poznamy już na początku lutego. Każdy głos się liczy!

audemars piguet replica

« powrót do listy aktualności