Zbyszek "Bruno" Szulc
z albumu: Mój pierwszy album
~

5746

Zbyszek "Bruno" Szulc - tarnowsko-brzeski satyryk, portrecista, linorycista, kabareciarz, świetny kompan i człowiek wewnętrznie wolny - zginął tragicznie w 1985 roku

Autor: nieznany