Wykopaliska na górze św. Marcina
z albumu: Wykopaliska 1967
~

wydarzenia | miasto | lata 60 |

1361
09.07.2015

Galeria przedstawia prace wykopaliskowe na górze św. Marcina, które prowadzono w latach 1963-1969 z inicjatywy Towarzystwa Opieki nad Zabytkami miasta Tarnowa. W trakcie wykopalisk odsłonięto fundamenty zamku wysokiego i część fortyfikacji znajdujących się poniżej wzgórza.

Autor: z archiwum PTTK o/Tarnów
Data wykonania zdjęcia: 1967