Kilka fotografii z otwarcia zajazdu pod Dębem. Zdjęcia z archiwum p. Teresy Sajdak.