Czyny społeczne to symbol czasów PRLu. Na zdjęciach, w tym albumie – porządkowanie wiosenne parku Sośnina w Mościcach. Jak widać na kilku fotografiach – praca została zwieńczona małym spotkaniem integracyjnym z kiełbaskami i … nie tylko.