Trawnik w czynie społecznym
z albumu: Czyn społeczny na Mościckiego
~Nostalgikon Administrator

wydarzenia | lata 80 | osobliwości |

1045
25.09.2014

To ulica... Dzierżyńskiego, czyli dziś Mościckiego oczywiście. Bloki spółdzielni "Jaskółka" - ich mieszkańcy chcieli, jak widać, zagospodarować swoje trawniki i kwietniki.

Autor: z archiwum Zakładów Azotowych w Tarnowie
Data wykonania zdjęcia: 1986

Inne zdjęcia tego użytkownika