Na bocznicy rządzi zwrotnica
z albumu: Przemysłowe klimaty FABRYKI
~

lata 70 | inne | osobliwości |

1284
27.08.2014

Zakłady Azotowe były od czasów przedwojennych motorem napędowym lokalnej gospodarki. Pracę znajdowali tam mieszkańcy Tarnowa i okolic. W "Fabryce" bardzo dobrze rozwinięty był transport kolejowy. Bocznice oplatały niemal całe ówczesne Mościce, a dźwięki pracujących parowozów przecinały nie raz powietrze.

Autor: z archiwum Zakładów Azotowych w Tarnowie
Data wykonania zdjęcia: 1970.3